Wie zijn we

Automobielbedrijf M.F. Timmer is een familiebedrijf dat is gevestigd aan de Kleine Houtweg 54 in Heemskerk.
Ons website-adres is: http://www.timmerautobedrijf.nl.

Over ons privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat uw persoonlijke gegevens bij ons (achter)laat als u onze contact formulieren invult. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u graag wilt weten wat er precies met uw gegevens gebeurt en of deze gegevens veilig worden opgeslagen. Hieronder wordt aan u uitgelegd welke persoonlijke gegevens van u worden gevraagd en wat we met deze gegevens doen. Zo begrijpt u precies hoe wij met uw privacy omgaan. Zo stellen wij uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automobielbedrijf M.F. Timmer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/04/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U vindt onze contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid of op onze contact pagina.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een formulier invult wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het formulier wat u heeft ingevuld.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij maken gebruik van een eigen Matomo Analytics omgeving om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze website wordt bezocht. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij deze software privacy-vriendelijk ingesteld en worden gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd. Deze statistieken blijven op het zelfde systeem binnen Europa en wordt niet met derden gedeeld.

Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door ons nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een email adres achter te laten wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Hoe lang we jouw data bewaren

Type gegeven en Bewaartermijn

Contactformulier: max 4 jaar
IP adres: 26 maanden
Overige formulieren: max 4 jaar
Klantgegevens: max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Welke rechten je hebt over je data

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Automobielbedrijf M.F. Timmer. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Autobedrijf Timmer
Kleine Houtweg 54
1969KT Heemskerk
T: 0251 230 430
E: